Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving daarvan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze site is beveiligd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

Het is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de site van Bonus Casino te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is enkel een gebruikslicentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet

wijzigen of kopiëren van de materialen;
de materialen gebruiken voor enig commercieel gebruik , of voor enige publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
proberen om een product of materiaal op de site van Bonus Casino te decompileren of te herbouwen
copyright of andere beperkende documentaties van de materialen te verwijderen; of
de materialen over te dragen aan iemand anders of zelfs te “spiegelen” op een andere server.
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd indien u één van deze beperkingen negeert en kan door Bonus Casino worden beëindigd wanneer u dit nodig acht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de site van Bonus Casino worden “as is” gegeven. Bonus Casino geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet bijgevolg afstand van elke andere garantie, inclusief zonder implicatie, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-aantasting van gelicentieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Bonus Casino geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op zijn internetsite of in het algemeen met betrekking tot dergelijke materialen of op bestemmingen verbonden met deze website.

4. Beperkingen

Bonus Casino of zijn leveranciers mogen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (waaronder, zonder beperking, schade wegens verlies van informatie of voordeel, of wegens bedrijfsstoornis) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de internetpagina van Bonus Casino, ongeacht de mogelijkheid dat Bonus Casino of een door Bonus Casino erkende agent mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties, of beletsels van verplichting voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen geen verschil maken voor u.

5. Wijzigingen en Errata

De materialen die op de site van Bonus Casino verschijnen, kunnen typografische of fotografische fouten bevatten. Bonus Casino garandeert niet dat de materialen op zijn site exact, afgewerkt, of actueel zijn. Bonus Casino kan verbeteringen aan de materialen op zijn site uitrollen wanneer zonder voorafgaande kennisgeving. Bonus Casino maakt, dan weer, geen toewijding om de materialen bij te werken.

6. Links

Bonus Casino heeft het merendeel van de websites of links die met zijn website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina. De opname van een link impliceert niet de steun van Bonus Casino aan de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

Bonus Casino kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving updaten. Door gebruik te maken van deze site gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de dan geldende vorm van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elk geval dat met de site van Bonus Casino wordt geïdentificeerd, moet worden beheerd door de wetten van het land van de Staat Bonus Casino van de V.S. zonder eerbiediging van zijn tegenspraak van wetsbepalingen.

Algemene Voorwaarden en Condities van toepassing op het Gebruik van een Website.

Privacy Beleid

Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Ook hebben we opgebouwd dit beleid met het einddoel moet u zien hoe we verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en gebruik maken van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.

Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen wij de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld identificeren.
Wij verzamelen en gebruiken individuele gegevens uitsluitend om aan de door ons aangegeven redenen te voldoen en voor andere goede doeleinden, tenzij wij de toestemming krijgen van de betrokkene of zoals vereist door de wet.
Wij zullen individuele gegevens slechts zolang bewaren als nodig is om aan deze redenen te voldoen.
Wij zullen individuele gegevens verzamelen met wettige en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of toestemming van de betrokkene.
Persoonlijke informatie zou belangrijk moeten zijn voor de redenen waarvoor ze wordt gebruikt, en zou, in de mate dat dit essentieel is voor deze redenen, nauwkeurig, afgewerkt en bijgewerkt moeten zijn.
Wij zullen i